ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie București     


 

 

Publicații ale cercetătorilor din Institutul de Biologie București

 

Lucrări științifice publicate în reviste de specialitate cotate ISI

Lucrări științifice publicate în reviste de specialitate indexate ISI

Cărți publicate/editate în edituri din străinătate

Capitole de cărți publicate/editate în edituri din străinătate

Cărți publicate/editate în edituri din țară

Capitole de cărți publicate/editate în edituri din țară

Articole în alte reviste din străinătate, neincluse în Thomson Reuters Master Journal List

Articole publicate în volumele unor manifestări internaționale

Articole publicate în volumele unor manifestări naționale

Lucrări publicate în revistele Academiei Române

Lucrări publicate în revistele de specialitate din țară

 

 

 

 

 

 


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 04/29/20